Werkwijze Remedial Teaching

Als remedial teacher werk ik met de kinderen op individuele basis in sessies van 60 minuten per keer, meestal één keer per week. In deze 60 minuten is ook tijd ingeruimd voor de nabespreking met ouders, het klaarmaken van het huiswerk en de verslaglegging.  
Voordat ik begin vindt er altijd een intakegesprek plaats, waarbij we kennis met elkaar maken en er duidelijke afspraken gemaakt worden over het doel van de RT begeleiding, de werkwijze en de periode. Indien nodig wordt er vooraf door mij een kort onderzoek uitgevoerd om de beginsituatie van uw kind te bepalen. Ook is het mogelijk dat ik contact opneem of langsga bij de basisschool van uw zoon of dochter om zo de beginsituatie en de onderwijsbehoefte te bepalen. 
In overleg kan ik een verslag van de RT begeleiding en de resultaten ervan maken voor de basisschool van uw kind. 
Ik werk zoveel mogelijk met de methodes en de terminologie die uw zoon of dochter gewend is op school te gebruiken. Dit om verwarring te voorkomen. Maar uiteraard beschik ik ook over additionele middelen waarmee de lesstof aangeboden of verduidelijkt kan worden. Ik werk graag met materialen, educatieve spellen en heb licenties op diverse educatieve websites. Hier kunnen de kinderen dan thuis ook op oefenen.

Na iedere tien lessen vindt een tussenevaluatiegesprek plaats. Naar aanleiding hiervan wordt gekeken of de RT begeleiding voortgezet wordt. Indien nodig worden de doelen aangepast.

De Remedial Teaching wordt na schooltijd gegeven in een aparte praktijkruimte aan huis. Dit is een rustige, huiselijke omgeving, zodat uw kind zich snel op zijn of haar gemak zal voelen in de praktijk. 

Vanuit Passend Onderwijs komen sommige kinderen in aanmerking voor een ondersteuningsarrangement. Vanuit dit arrangement kan een school een beroep doen op een externe RT'er voor het begeleiden van een leerling op school. Ook hiervoor kunt u, de basisschool van uw kind of de ambulant begeleider contact met mij opnemen. Ik werk hier graag aan mee. Voor meer informatie kijk onder het kopje "begeleiding scholen". 

Diverse reken-en spellingmaterialen

.

Licenties op diverse educatieve websites

Junior Einstein voor werkbladen, uitlegkaarten en digitale oefeningen voor alle groepen en alle vakgebieden.

Oefenweb Rekentuin, Taalzee en Words&Birds, adaptieve educatieve software op het gebied van rekenen, taal en Engels.

RT praktijk Dommelbergen

Monique Dresscher-Chabot

Houtse Heuvel 61A

4911 AV Den Hout 

info@rtpraktijkdommelbergen.nl

06 - 40434469

© 2023