Wie ben ik?

Mijn naam is Monique Dresscher, moeder van drie volwassen kinderen en inmiddels ook de trotse oma van twee prachtige kleinkinderen. Na jarenlang in het basisonderwijs werkzaam geweest te zijn als leerkracht, remedial teacher, intern begeleider, vertrouwenspersoon en stagecoach ben ik in februari 2016 begonnen met mijn eigen RT praktijk. Hierin begeleid ik kinderen die op diverse gebieden extra ondersteuning kunnen gebruiken. Dit kan zijn voor kernvakken zoals lezen, spelling of rekenen, maar ook voor het verbeteren van de executieve functies, het vergroten van sociale vaardigheden of het omgaan met (meer)begaafdheid. De ervaringen die ik tijdens mijn werkzaamheden op school opgedaan heb in het begeleiden van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, hun ouders en de leerkrachten zet ik nu in voor mijn eigen praktijk. 

Na de PABO heb ik de opleiding tot remedial teacher en intern begeleider gevolgd plus diverse vakspecifieke opleidingen, cursussen en workshops op het gebied van hoogbegaafdheid, reken- en wiskunde problematiek, lees- en spellingproblematiek, taal en woordenschat, gedragsproblematiek, motorische vaardigheden en coaching. In 2020 heb ik de opleiding voor Kindercoaching afgerond, als aanvulling op de opleiding voor coaching die ik reeds eerder gevolgd had. Het coachen kan zowel ingezet worden als aanvulling tijdens de Remedial Teaching als tijdens aparte sessies.

Door mijn eerdere werk als intern begeleider heb ik een breed netwerk opgebouwd, waardoor de contacten met scholen in Oosterhout en externe deskundigen (ambulante begeleiders, logopedisten, fysiotherapeuten, diverse psychologenpraktijken en gespecialiseerde instellingen) goed zijn. 

Ik ben aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers onder nummer 163865 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65473353.

De praktijkruimte