Werkwijze Begeleiding op scholen

Voor basisschoolleerlingen die vanuit Passend Onderwijs werken met een ondersteuningsarrangement bestaat de mogelijkheid om externe deskundigen in de huren. Ik heb ervaring in het begeleiden van leerlingen vanuit cluster 3 en cluster 4 en leerlingen met een TOS. Intern begeleiders of ambulant begeleiders kunnen contact met mij opnemen om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
Maar ook voor het geven van RT op het gebied van rekenen, spelling, woordenschat, schrijven, lezen etc. kunnen scholen een beroep op mij doen. 

Naar gelang de beschikbare gelden kijken we samen voor hoeveel uur per week ik ingezet kan worden voor de begeleiding van een leerling of een groepje leerlingen. Dit kan plaatsvinden in de groep of buiten de groep. Ik werk altijd in overleg met de leerkracht aan de begeleiding van het kind en ben flexibel inzetbaar. Ik kan gebruik maken van de materialen die op school beschikbaar zijn, maar heb zelf ook de nodige materialen die ik in kan zetten.
Van ieder begeleidingsmoment maak ik een kort verslagje voor de leerkracht en voor een groot overleg een verslag voor de intern en ambulant begeleider. 

Natuurlijk ben ik op verzoek aanwezig bij de Groot Overleggen die (meestal) drie keer per jaar plaatsvinden op de scholen en ben ik altijd bereid tussentijds informatie te verstrekken indien noodzakelijk. Ook voor ondersteuning bij het schrijven van een groeidocument kan een beroep op mij worden gedaan.