Tarieven (incl. 0% BTW) 

Remedial Teaching Kosten M.i.v. 01-01-2024 voor nieuwe leerlingen en m.i.v. 01-09-2024 voor bestaande leerlingen
sessie van 60 minuten individuele begeleiding (en een korte nabespreking met ouders, voorbereiding en verslaglegging) € 55 € 60
intakegesprek gratis gratis
contact basisschool gratis gratis
aanwezig zijn bij overleg op school incl. reiskosten en reistijd, per uur € 55 € 60
tussenevaluatiegesprek na iedere 10 lessen gratis gratis
eindevaluatiegesprek gratis gratis
huiswerkopdrachten gratis gratis
materialen, alsmede toegang tot educatieve software gratis gratis
verslag voor school of externen € 55 € 60
Huiswerkbegeleiding Prijs M.i.v. 01-01-2024 voor nieuwe leerlingen en m.i.v. 01-09-2024 voor bestaande leerlingen
1 sessie per week van 60 minuten individuele begeleiding € 50 € 55
2 sessies per week van 45 minuten individuele begeleiding € 70 € 80
2 sessies per week van 60 minuten individuele begeleiding € 90 € 100
intakegesprek gratis gratis
contact mentor gratis gratis
evaluatiegesprek gratis gratis
oudergesprekken op afspraak gratis gratis
verslag voor school of externen € 50 € 55
Begeleiding op scholen Prijs
begeleiding vanuit ondersteuningsarrangementen € 60 (voor 45 minuten begeleiding + 15 minuten voorbereiding, overleg en administratie)
begeleiding kleine groepjes leerlingen € 60 per uur
observatie in de klas plus verslag € 60 per uur
aanwezigheid bij groot overleg op school plus verslag € 60 per uur
ondersteuning bij schrijven groeidocument € 60 per uur
reiskosten en reistijd binnen de gemeente Oosterhout worden niet in rekening gebracht
Kindercoaching Prijs
kennismakingsgesprek gratis
sessie van 45 minuten + voorbereiding en verslaglegging € 75 inclusief 21% BTW
evaluatiegesprek gratis

Betaling

De factuur wordt de 31ste van de maand per mail verstuurd. Betaling vindt achteraf plaats. U betaalt alleen voor de afgenomen lessen. 
Na het krijgen van de factuur wordt u vriendelijk verzocht deze binnen 14 dagen te betalen. 

Afspraken moeten minimaal 24 uur van tevoren afgezegd zijn, anders worden ze in rekening gebracht. Dit in verband met de gereserveerde tijd en de voorbereiding. Uiteraard wordt met overmacht en ziekte rekening gehouden. 

Tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen van de beroepsvereniging.