Werkwijze Huiswerkbegeleiding

Bij Huiswerkbegeleiding werkt uw kind onder mijn toezicht aan zijn/haar huiswerk. Ik ondersteun hem/haar bij het plannen en organiseren van het huiswerk en de toetsweken. Ook het uitleggen en overhoren van specifieke vakken komen tijdens de huiswerkbegeleiding aan bod. De Huiswerkbegeleiding kan één of twee keer per week plaatsvinden, gedurende 45 of 60 minuten per keer. Voordat we beginnen vindt er altijd een intakegesprek plaats, waarbij we kennis met elkaar maken en er duidelijke afspraken gemaakt worden over het doel en de verwachtingen van de Huiswerkbegeleiding. Indien gewenst kan ik contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter of de mentor met mij voor een verdere afstemming. 

Huiswerkbegeleiding is een individuele begeleiding en wordt na lestijd gegeven in een aparte praktijkruimte aan huis. Dit is een rustige, huiselijke omgeving, zodat uw kind niet afgeleid wordt door externe prikkels. Er is een laptop of Chromebook beschikbaar, die ingezet kan worden voor het leren of maken van huiswerkopdrachten. Als uw zoon of dochter een usb-stick meeneemt, kan hij/zij altijd verder werken!


Ik sluit aan bij de methodes die uw kind in het voorgezet onderwijs gebruikt. Vanuit eigen lesboeken wordt de lesstof behandeld, uitgelegd en overhoord. Samen stellen we een goede planning op, waarin school- en privéactiviteiten verwerkt worden. Tijdens de Huiswerkbegeleiding kijk ik of uw zoon of dochter zich aan de opgestelde planning houdt. Een goede planning zorgt voor structuur en overzicht, wat weer rust geeft voor uw kind. 

Uiteraard is er tijdens de Huiswerkbegeleiding tijd voor pedagogische en didactische gesprekjes. In een coachende rol probeer ik samen met uw kind tot betere schoolse resultaten te komen, maar er ook voor te zorgen dat uw zoon/dochter zich gehoord voelt, tot zelfreflectie komt, meer zelfvertrouwen krijgt en met meer plezier bezig is met school. Al deze aspecten houden nauw verband met elkaar en het één kan niet zonder het ander.