NIEUWS

Zomerschool
Om het nieuwe schooljaar weer helemaal up-to-date te kunnen beginnen, biedt RT praktijk Dommelbergen dit jaar de mogelijkheid om gedurende de laatste 2 weken van de zomervakantie extra RT of bijlessen te volgen tegen een gereduceerd tarief. Zorg dat uw kind zonder achterstand aan het nieuwe schooljaar kan beginnen!

Aanbieding voor lessen tussen maandag 10 augustus en vrijdag 21 augustus :
4 lessen van 45 minuten voor € 100,=

Beschikbaarheid voor schooljaar 2020-2021
RT praktijk Dommelbergen zit alweer bijna vol! Wilt u voor uw kind nog de laatste beschikbare plaatsjes, neem dan gauw contact op!
Ook voor het invullen van ondersteuningsarrangementen op basisscholen geldt dat we bijna helemaal vol zitten voor het komend schooljaar. Alleen voor de invulling van een klein ondersteuningsarrangement van 1 of 2 uur is nog ruimte beschikbaar. Neem hiervoor contact op.

Kindercoaching
In april heeft Monique de opleiding tot Kindercoach afgerond. Hiermee worden de activiteiten die RT praktijk Dommelbergen al aanbood op het gebied van onderwijs uitgebreid met coachingstrajecten. Mocht u hierin interesse hebben, dan kunt u contact opnemen.

RT praktijk Dommelbergen bestaat 4 jaar!
Op 1 maart vierden wij het 4 jarig bestaan van RT praktijk Dommelbergen. Begonnen in Oosterhout in de wijk Dommelbergen (vandaar de naam) zijn wij sinds oktober 2017 gevestigd aan de Houtse Heuvel in Den Hout. 
Met veel tijd voor zowel het kind als de ouders, met goed overleg met de school van het kind, met een goede combinatie van verschillende werkvormen en materialen, met aandacht voor zowel het leeraspect als het pedagogische aspect en met vooral heel veel liefde, humor en geduld willen wij de kinderen helpen om het beste in zichzelf naar boven te halen en weer vertrouwen in eigen kunnen geven. Gezien alle positieve reacties slagen wij hier gelukkig goed in!
Vanaf mei 2020 biedt RT praktijk Dommelbergen ook de mogelijkheid tot Kindercoaching aan.

RT praktijk Dommelbergen

Monique Dresscher-Chabot

Houtse Heuvel 61A

4911 AV Den Hout 

info@rtpraktijkdommelbergen.nl

06 - 40434469 (met voicemail)
0162-471351

© 2020